Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Bæredygtighed, Indland

Norden sætter sig i spidsen for en bæredygtig modebranche

Den danske miljøminister fremlagde i dag, sammen med sine nordiske ministerkolleger en ny tekstilhandlingsplan, der opstiller en vision for at gøre nordisk mode førende indenfor bæredygtigt design, forbrug og produktion.
Den danske miljøminister fremlagde i dag, sammen med sine nordiske ministerkolleger en ny tekstilhandlingsplan, der opstiller en vision for at gøre nordisk mode førende indenfor bæredygtigt design, forbrug og produktion.

Miljøministrene fra de nordiske lande stillede op for at dele deres fælles vision: De nordiske lande skal være frontløbere i indsatsen for at få en bæredygtig og cirkulær modebranche i 2050.

”Vi kan ikke være velklædte på bekostning af miljøet. Vi har brug for en grøn make-over,” sagde den danske miljøminister, Kirsten Brosbøl, da hun bød velkommen til lanceringen af Nordisk Ministerråds første CSR-handlingsplan for mode- og tekstil branchen.

”Nordisk mode skal være verdens mest bæredygtige. Det ny nordiske køkken har revolutioneret fødevarebranchen. Nu er turen kommet til modebranchen, som alene i Danmark omsætter for næsten 40 milliarder kroner og beskæftiger 10.000 mennesker. Grøn mode kan blive en god forretning, og vi vil blandt andet udvikle et Nordisk Bæredygtigt Mode- og Tekstilakademi, så designere i hele Norden på sigt kan blive uddannet i bæredygtigt design,” siger Kirsten Brosbøl.

Bæredygtighedsgrad besluttes i designfasen

Miljøministeren blev bakket op af sin politikerkollega, Lone Loklindt, som er formand for Folketingets Miljøudvalg og miljøordfører for Det Radikale Venstre og også var til stedet ved arrangementet. Hun påpegede, at det er afgørende – som handlingsplanen lægger op til – at bæredygtighed allerede tænkes ind under designprocessen.

”Vi ved fra EU-analyser, at cirka 80 procent af produkters miljøpåvirkning skyldes valg taget i designfasen. Derfor bør industrien allerede nu forberede sig på, at al mode og tekstil på sigt skal indgå i en cirkulær økonomi, hvor produkternes levetid forlænges og tekstilfibre holdes i et lukket kredsløb og bruges igen og igen,” sagde hun.

Politisk vilje til at støtte en grøn omstilling

Lone Loklindt lagde samtidig op til, at der fra politisk side er vilje til at støtte modebranchen i en omstillingsfase fra traditionelt til cirkulært design.

“Det kommer til at kræve en ny infrastruktur, som vi fra politisk hold må være med til at etablere betingelserne for,” sagde hun.

Som konkret eksempel nævnte hun ambitionen om, at nedbringe forbruget af skadelige kemikalier i tekstilbranchen. I den forbindelse vil de nordiske lande forsøge at få EU til at trykke lidt mere på speederen.

“Vi ønsker at reducere kemikaliers indflydelse på sundhed og miljø mest muligt og vil fra politisk side lægge et fælles nordisk pres på EU for at forbyde skadelige kemikalier i tekstiler. Derfor kan jeg kun opfordre til, at producenter får fokus på at udfase den skadelige kemi hurtigst muligt, og eventuelt søge en miljømærkning,” sagde hun.

Ifølge formanden for Folketingets miljøudvalg, kan vise sig at blive en god forretning at blive mere grøn end der er krav om. Og Staten vil belønne grønne producenter ved at udvise villighed til at købe bæredygtigt producerede produkter.

“Det giver en konkurrencefordel på den lidt længere bane, og på den korte bane, skal vi have de offentlige indkøbere til at gå forrest og prioritere de grønne indkøb,” sagde Lone Loklindt.

Nordisk vidensdeling

De nordiske miljøministre lægger i handlingsplanen vægt på vidensdeling, formidling og dialogskabende aktiviteter. Det skal være med til at udvikle det nordiske fælleskab indenfor mode- og tekstilbranchen.

Blandt initiativerne i den nye handlingsplan er der planlagt at udvikle en fælles digital uddannelsesplatform om bæredygtigt design af mode og tekstil. Ideen er at skabe en oversigt over uddannelsesmuligheder og kursustilbud indenfor bæredygtigt design i hele Norden. Desuden forslås der en styrkelse af EU’s kemikalieregulering på tekstilområdet, og man vil undersøge, om det er muligt at lave frivillige, fællesnordiske, forretningsdrevne brancheaftaler om minimumskrav i tekstilproduktion for et eller flere relevante miljøparametre og sociale aspekter.

”Handlingsplanen betyder at der nu kommer guidelines, som man kan forholde sig til. Det betyder også, at vi har et fælleskab med Norden i forhold til at fremme bæredygtigheden i mode- og tekstilbranchen. Retningslinjerne er med til at kortlægge, hvilke områder der skal arbejdes på og hvilke lande der skal fokusere på hvilke områder”, fortæller Suzi Christoffersen, projektleder for Fabric Source.

Læs alle initiativerne i den fulde handlingsplan, som kan læses på miljøministeriets hjemmeside her.

Talerne fra lanceringen kan ses her.