Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Bæredygtighed, Indland, Modeuge, Økonomi

Modebranchen klar med markant skærpet regelsæt

Centrale aktører i modebranchen lancerer i dag Modebranchens Etiske Charter i en ny og markant opstrammet form. Det nye charter indeholder blandt andet et obligatorisk sundhedstjek, krav om løn for arbejde og ikke mindst sanktioner mod dem, der ikke efterlever charterets regler.
Centrale aktører i modebranchen lancerer i dag Modebranchens Etiske Charter i en ny og markant opstrammet form. Det nye charter indeholder blandt andet et obligatorisk sundhedstjek, krav om løn for arbejde og ikke mindst sanktioner mod dem, der ikke efterlever charterets regler.

I dag lancerer Danish Fashion Institute (DAFI) og Dansk Mode & Textil (DM&T) i samarbejde de otte største modelbureauer, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS), Foreningen Danske Modeller (DAMO) og Wear (Dansk Erhverv) et nyt Modebranchens Etiske Charter, der med utvetydige regler og sanktioner skal sikre danske modeller bedre trivsel og et sundt kropsideal.

DAFIs administrerende direktør Eva Kruse udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at sagen med Cover magasinet for alvor har gjort det tydeligt, at der fortsat er problemer i modebranchen med det skønhedsideal, der fremstilles. Derfor har det også været en positiv oplevelse at opleve fuld opbakning fra centrale spillere i den forgangne uge, som har budt på mange timers koncentrerede diskussioner om, hvordan vi i branchen kan og skal komme problemerne til livs. Det er nu resulteret i et markant skærpet etisk charter, som lanceres i dag,” siger hun.

DM&T’s administrerende direktør Thomas Klausen supplerer:

”Med et skærpet regelsæt og nye sanktionsmuligheder kan vi ikke alene komme en række branchemæssige udfordringer til livs. Vi kan også se mere målrettet fremad og fokusere på det, som modebranchen også handler om – nemlig et kreativt væksterhverv, som skaber arbejdspladser og bidrager til den danske bundlinje gennem øget eksport.”

Værdier og regler året rundt

Modebranchens Etiske Charter, der tilbage i 2007 blev initieret af DAFI og LMS, byggede oprindeligt på en række anbefalinger omkring modellers vilkår i forbindelse med modeugerne. Det nye charter anno 2015 er markant opstrammet og indeholder nu i stedet regler og sanktioner, der gælder hele året rundt.

Det nye etiske charter fokuserer på kerneværdier, der omhandler ansvarlighed, medmenneskelig respekt og sundhed også i relation til det skønhedsideal, som modebranchen er med til at fremstille.

LMS’ formand Anne Minor siger:

”Vi er meget glade for at opleve, at branchen med det nye charter sætter alvor bag ordene og er parate til at ’sætte hånden på kogepladen’ for at ændre på modellernes forhold, men også tage ansvar for det skønhedsideal, som branchen fremstiller. Vi glade for igen at kunne tage del i det vigtige arbejde.”

Et af de nye tiltag er indførelsen af et årligt obligatorisk sundhedstjek for modeller.

Administrerende direktør i Unique Models Jacqueline Friis-Mikkelsen udtaler:

”Jeg ved, at jeg også taler på de øvrige bureauers vegne, når jeg siger, at vi er meget glade for at være med til at udvide det charter, vi startede for syv år siden. Vi ser det som helt essentielt, at resten af branchen også støtter op og skriver under. Ellers får vi ikke rykket ved efterspørgslen og derved det herskende skønhedsideal. Vi er glade for at indgå i et charter, som bygger på så centrale værdier som ansvar og respekt for modellerne og fremfor alt, at vi med sundhedstjekket kan få endnu mere viden om modellernes mentale og fysiske sundhedstilstand og ad den vej konkret hjælpe dem, der ikke er raske, og samtidig – og lige så vigtigt – raskmelde de modeller, som er slanke, måske endda tynde, men ikke syge.”

En anden af charterets regler er aftalen om ’løn for arbejde’, som er væsentlig i relation til respekten for det arbejde, modellerne udfører. Charteret er blevet yderst positivt modtaget hos Foreningen Danske Modellers formand Katrine Damgaard:

”Vi mener, det er et
 utroligt vigtigt initiativ, der nu tages til et mere handlekraftigt og konsekvent 
charter, og vi er optimistiske omkring, at modeller nu kan garanteres en 
løn for udført kommercielt arbejde. Det er et stort og meget vigtigt
 skridt i den rigtige retning. Som modellernes uvildige stemme ser vi meget frem til 
at påbegynde samarbejdet med den nye styregruppe,” siger hun.

Forebyggelse og konsekvenser

Alle underskrivere af charteret får retten til at benytte Modebranchens Etiske Charters logo som et certifikat på, at de respekterer og efterlever reglerne. Underskrivere vil desuden blive offentliggjort, ligesom at virksomheder, der afviser at underskrive, også vil blive publiceret.

Formand for WEAR Nikolai Klausen udtaler:

”Hvis vi som organisationer skal kunne stå på mål for branchen, så er det helt afgørende, at vi aftaler nogle etiske og konkrete spilleregler, og at det får nogle seriøse konsekvenser for dem, der ikke måtte overholde reglerne. Ønsket er naturligvis, at sanktionerne vil virke præventive, så vi undgår situationer som den, vi senest vi har oplevet med modellen i Cover.”

Der nedsættes en Etisk Charter styregruppe, som vil evaluere branchens ageren i relation til charteret. Styregruppen får mandatet til at sanktionere over for de underskrivere, der ikke måtte overholde charterets vedtagelser. I de tilfælde, hvor en underskriver ekskluderes fra Modebranchens Etiske Charter, fratages ikke bare retten til for eksempel brugen af logoet, men pågældende offentliggøres desuden på en ”black list” samt mister retten til forskellige goder.

Opfordring til branche og politikere

Med lanceringen af charteret udsendes samtidig en åben invitation til alle i eller med relation til modebranchen til at tilslutte sig charteret. Således er det ønsket fra initiativtagerne, at charteret underskrives af samtlige modevirksomheder og modelbureauer, men også af alle landets modemagasiner, modefotografer, stylister, reklamebureauer, detailhandlen, webshops med videre.

”Vi vil henvende os direkte til virksomheder og medier i den kommende tid, men vi håber naturligvis også, at folk på eget initiativ kontakter os for at tilslutte sig charterets regler,” siger Thomas Klausen.

Eva Kruse supplerer:

”Det er ikke nok, at branchen er klar til at tage ansvar. Det er også nødvendigt, at politikere og sundhedsmyndigheder træder til. Vi har brug for deres hjælp til at realisere ambitionen om at gennemføre sundhedstjekket. I dag er det kun Københavns Kommune, der tilbyder et egentligt formaliseret sundhedstjek og kun med kapacitet til 100 modeller. Vi mener derfor, at politikerne og sundhedsmyndighederne nu bør kigge på, hvordan der etableres ensartede sundheds- og behandlingstilbud på landsplan, så alle modeller – uanset alder og bopæl – kan komme til.”

Kommunikation og anmeldelser

Modebranchens Etiske Charter lancerer en hjemmeside indenfor 14 dage med informationer om charteret, underskrivere og styregruppens arbejde. Det er også her, hvor møder og resultater vil kunne følges. Det vil desuden blive muligt at anmelde overtrædelser af charteret til styregruppen via hjemmesiden.

Er du en virksomhed i eller med relation til modebranchen kan du tilslutte dig Modebranchens Etiske Charter ved at skrive under på tiltrædelseserklæringen. Den finder du ved at trykke HER.