Frem til maj måned har 2013 ikke just været et jubelår, når man ser på tallene for detailhandlen. Danmarks Statistiks nye tal for detailsalget i maj måned viser imidlertid, at de negative tal for marts og april er blevet afløst af en samlet fremgang på 0,3 pct. i maj måned.

Den samlede stigning skyldes primært en markant fremgang inden for salget af beklædning. Her viser tallene en fremgang på 3,6 pct. sammenlignet med april måned.

Fremgangen har mildest talt været tiltrængt for tøjbutikkerne, der i marts og april oplevede et samlet fald på 3,1 pct.