Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland, Økonomi

Fashion Law - Hvor længe skal man vente på en faktura?

Hvis debitor er sløv til at sende fakturaen af sted, kan der faktisk gå så lang tid, at betalingskravet bortfalder. Se her, hvor længe du faktisk skal vente på regningen...
Hvis debitor er sløv til at sende fakturaen af sted, kan der faktisk gå så lang tid, at betalingskravet bortfalder. Se her, hvor længe du faktisk skal vente på regningen...

<img class="alignleft" title="Nordia RIGTIG" src="https://fashionforum.dk/wp-content/uploads/2012/11/OSXDaily-2012-11-29-kl.-13.22.29.jpg” alt=”” width=”131″ height=”37″ />Advokat Christina Wiesner fra advokatfirmaet Nordia blogger på FashionForum med fokus på mode og jura. Blogindlæggene er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdninger. Læs mere om Nordia, og følg advokaterne på deres egen blog: FashionLaw.dk.

Hvornår er et krav “for gammelt”? De fleste virksomheder har oplevet at modtage en faktura for et stykke arbejde flere måneder – eller endda år – efter, at arbejdet er udført. Men hvor længe er man egentlig forpligtet til at betale?

Forældelse

Som udgangspunkt kan kreditor kræve betaling indtil kravet er forældet efter forældelsesloven. For almindelige fordringer på penge og andre ydelser gælder en forældelsesfrist på 3 år. Hvis der er underskrevet et gældsbrev, en skriftlig erkendelse af gælden eller afsagt en dom, er forældelsesfristen 10 år.

Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor kreditor kunne kræve betaling og afbrydes kun, hvis kreditor indleder retslige skridt mod debitor.

Passivitet

Selvom kravet ikke er forældet, så kan kreditor til tider dog fortabe adgangen til at kræve beløbet betalt. Det er tilfældet, hvis kreditor har udvist såkaldt retsfortabende passivitet. I praksis betyder det, at kreditor ved sin passivitet har givet debitor berettiget grund til at tro, at kravet er opgivet, og at debitor har indrettet sig i tillid til denne tro.

Hvad der skal til og hvor lang tid, der skal gå, for at passivitet fra kreditors side medfører retsfortabende passivitet afhænger af den enkelte sag. Normalt vil selve det forhold, at der er gået lang tid (men dog kortere tid end forældelsesfristen) ikke i sig selv være nok til, at der foreligger retsfortabende passivitet. Der skal noget mere til.

Det kan f.eks. være, hvis debitor har skrevet til kreditor, at man anser mellemværendet mellem parterne for afsluttet, eller hvis debitor har spurgt kreditor, om der er nogle udeståender, og kreditor til trods for disse henvendelser ikke reagerer. Et andet eksempel kan være hvis kreditor har udstedt en faktura med ordlyden “Afsluttende opgørelse”, eller på anden vis har givet udtryk for, at der ikke vil blive faktureret yderligere.

Som debitor

Hvis man som debitor modtager en faktura flere år efter at en ydelse er leveret, bør man derfor først undersøge om kravet måtte være forældet. Er det ikke tilfældet, bør man undersøge om kreditor – ved sine udsagn eller mangel på samme – har givet udtryk for, at fordringen ikke ville blive opkrævet.