Et af Innovationsnetværkets omdrejningspunkter er de fire faggrupper Innovation & Design, Nye Materialer, Fremtidens Livsstil og Beklædning/Fashion.

Faggrupperne udmønter virksomhedernes behov til praktiske aktiviteter og projekter. Lederen af faggruppen Beklædning/Fashion, Julie Sommerlund, forlader nu stillingen som lektor på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, da hun er blevet ansat som prodekan for omverdensrelationer på Københavns Universitet.

Ny faggruppeleder er adjunkt Maria Mackinney-Valentin, der igennem en længere periode har været en del af faggruppen og derfor kender Innovationsnetværkets aktiviteter og projekter.