Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Økonomi

Skylder kunderne penge? Sådan sikrer du dig

Virksomheder – og i høj grad virksomheder i modebranchen – er i disse tider hårdt ramt af tab på debitorer. NORDIA Advokatfirma giver her nogle gode råd, som kan minimere tab på skyldnerne.
Virksomheder – og i høj grad virksomheder i modebranchen – er i disse tider hårdt ramt af tab på debitorer. NORDIA Advokatfirma giver her nogle gode råd, som kan minimere tab på skyldnerne.

Virksomheder – og i høj grad virksomheder i modebranchen – er i disse tider hårdt ramt af tab på debitorer. Derfor er det vigtigt at sikre sig mest muligt mod disse tab. NORDIA Advokatfirma giver her nogle gode råd, som kan minimere tab på debitorer. 
 
Udarbejd en kreditpolitik 
Alle virksomheder bør have en skriftlig kreditpolitik med virksomhedens retningslinjer for salg på kredit og håndtering af debitorer. En kreditpolitik kan indeholde betingelserne for at yde kredit, hvad jeres kreditmaksimum er, procedurer for kreditvurdering af eksisterende og nye kunder, herunder om kunden er registeret i RKI, beskrivelse af rykkerprocedurer og konsekvenser af manglende eller forsinket betaling. 
 
Vores erfaring er, at der ofte gives kredit til kunder, der allerede har økonomiske problemer, og at der ikke er konsekvenser for kunden ved manglende eller forsinket betaling. 
 
Styr på dine kunders kreditværdighed 
Før du beslutter dig for at yde kredit, bør du have kendskab til kundens økonomi. Det kan du få ved en såkaldt kreditvurdering, som enten kan indhentes via dit pengeinstitut eller advokat eller via udbydere af disse ydelser, f.eks. www.experian.dk. Når du har fået indblik i kundens økonomi kan du afgøre, om det er forsvarligt at yde kredit og i så fald, om der er behov for yderligere sikring af virksomhedens tilgodehavende i form af delvis forudbetaling, debitorforsikring eller betalingsgaranti. 
 
Debitorforsikring
Som virksomhed kan du tegne en debitorforsikring. Den dækker op til 90 pct. af dit tilgodehavende, hvis en kunde går konkurs eller blot undlader at betale udover et nærmere aftalt antal dage. Der er flere udbydere af debitorforsikringer, men som eksempel kan nævnes www.atradius.dk 
 
Betalingsgaranti
Som betingelse for at yde kunden kredit kan du kræve, at kunden via sin bank udsteder en betalingsgaranti. En betalingsgaranti indebærer at kundens bank garanterer betaling af den aftalte købesum til dig, hvis kunden ikke betaler. Den bank, der stiller garantien, vil kræve en provision for at stille garantien og vi ser ofte at disse udgifter deles mellem parterne. Henset til den sikkerhed, det giver din virksomhed, så er det ofte udgiften værd.
 
Afdragsordning/gældsbrev
Hvis kunden erkender at skylde pengene, men ikke kan betale det fulde beløb, kan det være fornuftigt at indgå en afdragsordning. Herved får man nemlig løbende nedbragt gælden og undgår på den måde, at kunden slet ikke betaler noget (på grund af insolvens, konkurs mv.).  Accepterer man en afdragsordning, bør man få debitor til at underskrive et gældsbrev, hvori debitor erkender at skylde beløbet. Herudover bør gældsbrevet indeholde en passus a la denne:  
 
”Dette gældsbrev kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse i henhold til Retsplejelovens § 478, således at Kreditor ikke forinden tvangsfuldbyrdelse af kravet skal have opnået dom over Debitor”.
 
Dette betyder nemlig, at kravet i tilfælde af kundens manglende overholdelse af afdragsordningen, kan tages direkte i fogedretten. 
 
Inkasso
Betaler kunden ikke til tiden, bør du som virksomhed reagere prompte med et rykkerbrev. Rykkerbrevet bør opfylde kravene i inkassolovens § 10, så kravet kan tages direkte til inkasso, hvis du måtte ønske det. 
 
I rykkerbrevet skal kravet være tydeligt opgjort, og debitor skal gives en betalingsfrist på mindst 10 dage. Vær opmærksom på, at du kan kræve morarente (se nationalbanken.dk) af hele det skyldte beløb fra den 31. dag, efter beløbet skulle være betalt, samt et rykkergebyr på 100,- pr. rykker. Derudover bør rykkerbrevet (eventuelt først 2. rykkerbrev) indeholde følgende passus: 
 
”Denne rykker er et varsel i henhold til inkassolovens § 10. Det skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra dags dato. Hvis det ikke sker, vil det kunne medføre yderligere omkostninger for Dem, idet sagen uden yderligere varsel vil blive overgivet til inkasso.”
 
Kravet kan herefter tages til inkasso. Det betyder, at advokaten eller inkassofirmaet sender en inkassoskrivelse til skyldner, hvori skyldner – udover gælden– pålægges at betale et inkassosalær. Betaler skyldner stadig ikke, kan kravet inddrives via fogedretten.Ovenstående indlæg er skrevet af advokat Christina Wiesner. I samarbejde med FashionForum.dk bringer Christina Wiesner, der er partner i NORDIA Advokatfirma og arbejder med immaterialret og alt, der vedrører modebranchen, og hendes kollega Louise Mehl, der er jurastuderende ved Københavns Universitet og arbejder for NORDIA, en række indlæg om alt fra varemærkerettigheder til sikring af design. For yderligere information, kontakt Christina Wiesner: cwi@nordialaw.com