Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Kalender

Gratis: Lær om bæredygtig genanvendelse af tekstiler

Genanvendelse af tekstiler kan være en løsning på råvareknaphed i tekstilindustrien - workshop lærer dig at gå til problemet.
Genanvendelse af tekstiler kan være en løsning på råvareknaphed i tekstilindustrien - workshop lærer dig at gå til problemet.

I en ikke alt for fjern fremtid bliver det vanskeligere at blive modevirksomhed. I hvert fald, hvis man er afhængig af fx bomuld og polyester, der er materialer, der inden for ganske få år vil komme knaphed af.

Derfor er genanvendelse af tekstiler måske en af vejene frem – og en gratis workshop skal derfor lære dig, hvordan man som virksomhed kommer videre med sådan et projekt.

Workshoppen afholdes d. 21. juni og er oprettet på baggrund af en ny analyse fra Innovationsnetværket for Miljøteknologi, der peger på, at der er et potentiale i øget genanvendelse af tekstiler, men at der ligger en række udfordringer i at få etableret et både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt system.

"Det er et meget vigtigt arrangement. En af modebranchens største udfordringer er ressourceknaphed og nye genbrugsteknologier er derfor ekstremt vigtige for branchen," lyder det fra Jonas Eder-Hansen, udviklingsdirektør i Danish Fashion Institute og ansvarlig for NICE-projektet, der gennem deres norske afdeling også har en andel i workshoppen.

"I nær fremtid vil vi ikke længere have samme leveringssikkerhed på bomuld og polyester, der i dag udgør ca. 80 pct. af al beklædning, pga udnyttelse af landbrugsjord til at producere fødevarer samt de svindende olieresserver, der blandt andet anvendes til polyesterproduktion. Samtidig vil en stærk dansk satsning på genbrugsteknologier indenfor mode og beklædning kunne bidrage til skabelsen af et industrieventyr for Danmark," påpeger Jonas Eder-Hansen.

Program
09.30 Ankomst og kaffe

09.45 Velkommen v/Nanja Hedal Kløverpris, FORCE Technology

09.50 Hvad er Innovationsnetværket for Miljøteknologi? v/Rosa Klitgaard Andersen, Innovationsnetværket for Miljøteknologi

09.55 Genanvendelse af tekstiler – hvilke udfordringer står vi overfor? v/Nanja Hedal Kløverpris, FORCE Technology

10.20 Potentialet for etablering af en tekstilmølle i Danmark v/John Hansen, Teknologisk Institut

10.45 Pause

11.00 Tekstilaffald i Norden – mænger og forebyggelse v/Birgitte Jørgensen Kjær, Copenhagen Resource Institute (TBC)

11.20 NICE – Textile waste as a resource v/Tone Tobiassen, NICE Norway

11.45 Frokost

12.30 Gruppearbejde – hvilke udfordringer er de vigtigste?

13.15 Pause

13.30 Gruppearbejde – innovative løsninger på udvalgte udfordringer

15.00 Gruppearbejde – korte udkast til tre projektidéer

15.30 Præsentation af de tre projektidéer og plan for det videre forløb

16.00 Tak for i dag.

Tilmelding skal ske via hjemmesiden www.inno-mt.dk eller til Tanja W. Simonsen på mail tws@copcap.com senest 15. juni 2012.

Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Workshoppen holdes hos Force Technology, Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby