Med et årsresultat på246,3 mio. kr., godt ti millioner kroner bedre end i fjor, er man tilfredse med årets resultat i IC Companys. Koncernen så en omsætningsvækst på 12 pct., hvilket svarer til at gruppens 11 brands solgte mode- og sportstøj for 3,9 mia. kr. i regnskabsåret 2010/2011.

Koncernens egenkapital er over det seneste år skrumpet en smule, fra 747 mio. kr. til 742 mio. kr., fordi IC Companys gennem længere tid har investeret i en fælles back-end for koncernens brands.

Således deler alle mærkerne serviceplatform, altså alle ikke-brandspecifikke funktioner: logistik, produktionsselskaber, IT, juridisk afdeling og HR, mv. På den måde håber IC Companys at kunne tilbyde en fleksibel og gennemsigtig struktur og – i sidste ende – konkurrencedygtige priser.

Koncernen fremhæver i årsrapporten, at de forventer at kunne kapitalisere på at opbygge stærk brandværdi for de enkelte brands gennem følgende fokuspunkter:

Fokuseret markedstilgang, IC Companys ønsker at øge markedsandelen i nye og eksisterende markeder.

Optimering af processer og værdikæde. Koncernen ønsker løbende at udvikle processerne og sammenligne sig med de bedste af konkurrenterne.

Ledelse i verdensklasse. IC Companys vil fokusere på præstationskultur og udvikling af talent

Øget kontrolleret distribution. IC Companys ønsker at øge kontrollen med og kvaliteten af omsætningen i engrosforretningen