Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Artikel: Designforskningen gøres tilgængelig med open access

Open-access erstatter dyre tidsskrifter med fri elektronisk adgang til forskningsresultater for både studerende og forskerkollegaer. I sidste ende kan det betyde millionindtægt til Danmark, lyder prognosen.
Open-access erstatter dyre tidsskrifter med fri elektronisk adgang til forskningsresultater for både studerende og forskerkollegaer. I sidste ende kan det betyde millionindtægt til Danmark, lyder prognosen.

Open-access er fri elektronisk adgang til forskning, og det vil få konsekvenser for designforskningen, der dermed deles med studerende og forskerkollegaer. Og i sidste ende indtjener millioner til Danmark.

[[addon]]

Open-access erstatter dyre tidsskrifter
Open-access vil formentligt blive gjort til et krav fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, og det en positiv udvikling set fra både et fagligt og et økonomisk perspektiv. Abonnementer på traditionelle, papirbaserede forskningstidskrifter er dyre, og meget lidt tilgængelige for dem der rent faktisk kan udnytte den nye viden aktivt: de studerende og underviserne.

Designforskningen repræsenterer et krydsfelt mellem mange forskellige universitære discipliner. Troels Degn Johansen, som er forskningsleder på Danmarks Designskole, siger til netmagasinet Mind Design, ”…Her passer open-access rigtig godt, fordi den fri, elektroniske adgang til forskningsresultater giver mulighed for at opdage viden på tværs af traditionelle discipliner. Med papirbaserede tidsskrifter, der indholdsmæssigt holder sig inden for snævre faggrænser, vil forskeren typisk kun lære sine egne fagfællers viden at kende.” 

Forskning med et grønt perspektiv
Målsætningen om at fremme kendskabet til forskningen på tværs af fagområder er beskrevet i EUs ministerråds open-access konklusioner. Her opfordres medlemslandene til at ”maksimere forskeres og studerendes adgang til videnskabelige publikationer”. Den elektroniske adgang skal sikre dette, og har samtidigt et grønt perspektiv – det foreslås nemlig også, at institutioner hurtigst efter en forskningsartikels offentliggørelse ligger en version af artiklen op i institutionernes elektroniske arkiv. Det vil i en designsammenhæng være RE-AD, de kreative skolers (design- og arkitektskolerne) fælles forskningsdatabase.

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek har i en undersøgelse fra 2009 påvist, at Danmark vil kunne tjene millioner på denne elektroniske adgang til forskning. Forskningen vil nemlig blive en dynamisk størrelse, som vil nå bredt ud, og på sigt styrke vækstlaget af mindre virksomheder. Dette argument taler for, at man med fri elektronisk adgang fremmer forskningens aktualitet og brugbarhed, og det opvejer at kvalitetssikringen af forskningen måske forfladiges i takt med udviklingen.

Læs hele artiklen fra Mind Design her

Læs også artiklen ”Modemagasiner flytter på skærmen”