Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Bæredygtighed

Et udvidet producentansvar for tekstiler vil øge genbrug – men også føre til mindre salg

Det omtalte producentansvar, som var en del af EU's oprindelige tekstilstrategi, vil bidrage til mere cirkulær økonomi, men også reducere forbruget – og dermed salget for mode- og tekstilvirksomheder, viser ny analyse.
Det omtalte producentansvar, som var en del af EU's oprindelige tekstilstrategi, vil bidrage til mere cirkulær økonomi, men også reducere forbruget – og dermed salget for mode- og tekstilvirksomheder, viser ny analyse.

EU’s tekstilstrategi, der lige nu forhandles i Europa-Parlamentet, har blandt andet sat sig for at gøre op med  det stigende problem med tekstilaffald i Europa. Derfor var der i det oprindelige udspil også forslag til et såkaldt udvidet producentansvar. Et ansvar, der konkret vil betyde, at tøj- og tekstilproducenter i fremtiden får ansvaret for deres produkter igennem hele værdikæden – også når de er blevet til affald.

Den idé bakkes også op af Dansk Affaldsforening, som med indførelsen af den nye tekstilaffaldssortering i alle husstande har anbefalet et lignende producentansvar.

Men hvad vil konsekvenserne af sådan et forslag være i forhold til både mængden af affald og graden af genanvendelse – men også for virksomhederne selv?

Det er der nu kommet et delvist svar på. Miljøministeriet har bedt Deloitte undersøge de økonomiske konsekvenser og miljømæssige gevinster ved producentansvaret – og det er der nu kommet en færdig analyse ud af.

Lavere forbrug – og lavere salg

Ifølge analysen, vil op mod 7300 virksomheder herhjemme blive omfattet af producentansvaret afhængigt af, hvordan producentdefinitionen formuleres. Derudover estimerer rapporten, at det samlede forbrug af tekstiler (tekstiler, der er blevet markedsført og solgt) i Danmark ligger på 116.300 tons (målt i 2021 af Danmarks Statistik). Hvilket betyder, at tekstilforbruget er steget med 36 procent siden 2016, hvor den nationale forsyning senest blev opgjort. Men dette forbrug vil det nye forslag reducere – ifølge Deloitte, vil tiltaget nemlig medføre en reduktion i tekstilforbruget på årligt cirka 1660 tons. Og det vil medføre en CO2-reduktion i størrelsesordenen 41.000 tons globalt.

“Formålet er, at når mode- og tekstilvirksomheder er ansvarlige for deres produkter efter forbrugsfasen, vil virksomhederne have et økonomisk incitament til at levetidsforlænge tøjet, minimere affald og generelt udnytte materialer maksimalt. Det kan være ved at producere tøj af højere kvalitet, udvikle gensalgsløsninger eller designe tøjet, så det bedre kan genanvendes. Ved at øge genbrug og genanvendelsen af tekstiler mindskes behovet for produktionen af nye tekstiler, hvilket giver et reduceret miljøaftryk globalt set, herunder reduktion i vand-, kemikalie-og energiforbrug ved produktion af nye tekstiler,” skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse om den nye analyse. En analyse, der altså peger på, at implementeringen af et udvidet producentansvar forventes at reducere forbruget – og dermed også mindske salget for mode- og tekstilvirksomheder.

Ifølge Deloitte, vil et producentansvar dog også betyde markant reducerede affaldsgebyrer for den almene dansker – cirka 165 millioner kroner – da omkostningerne for håndteringen af tekstilaffaldet blive afholdt af virksomhederne selv.

Der er allerede flere industrier herhjemme, der har indført et udvidet producentansvar, det gælder elektronik, batterier, biler, drikkevareflasker og dåser (pantsystemet), filtre til tobaksvarer og fra 2025 også emballage.

Læs hele rapporten her