Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Bæredygtighed, Indland

Røde Kors kortlægger CO2-besparelsen ved genbrug

De fleste kan nok blive enige om, at genbrug er godt for klimaregnskabet, men hvor godt er det egentlig? Røde Kors har fået udarbejdet en rapport, som giver svaret.
De fleste kan nok blive enige om, at genbrug er godt for klimaregnskabet, men hvor godt er det egentlig? Røde Kors har fået udarbejdet en rapport, som giver svaret.

For første gang er det muligt at se, hvor meget bedre det er for miljøet at købe brugt tøj og genstande fremfor nye. I en ny rapport udarbejdet af bæredygtighedskonsulentfirmaerne Lodo og PlanMiljø for Røde Kors, kortlægges det, hvor stor en CO2-besparelse køb af genbrugsvarer giver. Og det er ikke en lille besparelse: hele 18.800 ton CO2 sparede genbrugshandlen i 2020 miljøet for. Det svarer til mere end 100.000 danskeres årlige tøjforbrug.

“Rapporten viser med al tydelighed, at genbrug gør en væsentlig forskel for klimaet. Samtidig understreger den, at genbrugsorganisationerne er en vigtig del af den infrastruktur, der skal bidrage til at løse de markante udfordringer, vi står overfor i forhold til genanvendelse,” siger Tina Donnerborg, chef for Røde Kors’ Genbrugsforretning, i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen er der taget højde for Røde Kors-butikkernes CO2-forbrug til drift og transport, som er modregnet den samlede besparelse, der ender på 16.300 ton. Samtidig er der gennem et litteraturstudie anslået, at 50 procent af genbrugskøbene erstatter nykøb, og udfra denne antagelse er den samlede besparelse udregnet. Og selvom der er en del usikkerheder forbundet med det omfattende studie, er begejstringen over undersøgelsen stor hos Røde Kors:

“Vi startede med at indsamle tøj til genbrug med det mål at skaffe flere penge til vores hjælpearbejde. Det er sådan set stadig formålet, men CO2-besparelsen er en meget kærkommen sidegevinst, og rapporten viser, at genbrug på tekstil- og møbelområdet giver et reelt bidrag til at opfylde Danmarks mål for reduktion af CO2. Det er en stærk motivation for at udvikle os yderligere på genbrugsområdet,” fortæller Tina Donnerborg.

Tag stilling til brugen af de sparede penge

Røde Kors har med rapporten og det nye initiativ Råstof, der samler og sælger brugte tekstiler til genanvendelse, fået et øget fokus på, hvordan salget af brugte varer kan have en gavnlig effekt på klimaet. En effekt, som kun stiger i takt med den store interesse for genbrug.

“Potentialet for, at genbrug kan bidrage til, at vi når vores mål på klimaområdet, er enormt – det viser rapporten jo også. Vi skal have så mange danskere som muligt med på vognen. For hver ting du overvejer at smide ud, så stop op, og tænk over, om den i virkeligheden bare har brug for et nyt hjem eller klædeskab,” siger Tina Donnerborg.

I undersøgelsen er der via stikprøver også taget højde for genbrugsprodukternes kvalitet for at vurdere, hvor lang disse genstandes levetid er. Dog er der ikke taget højde for det, de kalder den indirekte økonomiske rebound-effekt, hvor der er tale om brugen af de penge, forbrugeren sparer ved at købe genbrug, som oftest er billigere end nye produkter. Eftersom det ikke er kortlagt, hvad disse sparede penge er brugt til, er der en reel mulighed for at CO2-besparelsen også “bruges” et andet sted.

For at imødekomme den indirekte økonomiske rebound-effekt, anbefales det i rapporten at gøre opmærksom på dette forhold, så forbrugerne tager stilling til, hvad de bruger de sparede penge på, hvis de vil fuldende den positive miljøpåvirkning gennem forbrug.

Infografik med højdepunkter fra undersøgelsen.

Ganni-genbrug er en millionforretning – men ikke for Ganni selv