Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Økonomi

Nye tal fra Claire Group: “Stærk CSR-ånd har i et udfordrende år vist sin styrke”

På trods af Covid-19 kom Claire Group ud af 2020 med tilfredsstillende resultater – og det skyldes ifølge dem selv blandt andet, at deres bæredygtige fokus har “styrket koncernen og troen på fremtiden.”
På trods af Covid-19 kom Claire Group ud af 2020 med tilfredsstillende resultater – og det skyldes ifølge dem selv blandt andet, at deres bæredygtige fokus har “styrket koncernen og troen på fremtiden.”

“2020 har været præget af Covid-19, som har vanskeliggjort en række forhold i koncernen. Alligevel har vi i året fastholdt vores fokus på de gode og tætte leverandør- og kunderelationer og er lykkedes med at sikre hele værdikæden.”

Sådan skriver Ikast-virksomheden Claire Group i sit nye årsregnskab for 2020. Et regnskab, der ligesom for de fleste andre danske modevirksomheders vedkommende bærer præg af pandemien.

Bruttofortjenesten landede på knap 66 millioner kroner mod 74,3 millioner kroner året før. Årets resultat viser et overskud efter skat på 3,1 millioner kroner, der skal sammenlignes med de 5,9 millioner, der stod på bundlinjen efter 2019. Egenkapital er derimod stigende og landede på 35,3 millioner kroner mod 34,9 året før.

Ifølge virksomhedens ledelse, der blandt andet har medejer Nikolaj Hust i front, er det da også positive tal set i lyset af det år, de er realisteret i:

“Resultatet anses for tilfredsstillende de vanskelige betingelser under Covid-19 taget i betragtning,” som der står i regnskabets ledelsesberetning.

Stærk CSR-ånd viste sig som en styrke i et udfordrende år

Det er ikke mere end knap en måned siden, vi kunne fortælle, at Claire Group havde opkøbt majoriteten af Herning-selskabet NoBRAKES Aps. Det betød, at virksomheden, der selv husede mærkerne Hust & Claire og Claire Woman, udvidede deres brandportefølje med Woodbird, GRUNT og Formél. Målet med opkøbet var dog også videndeling og at give “mulighed for at skabe synergi og viden mellem vores mærker, det kan blandt andet være i forbindelse med vores bæredygtige strategi, CSR og udviklingen heraf,” som Nikolaj Hust på daværende tidspunkt formulerede det.

Og netop virksomhedens fokus på CSR bliver da også fremhævet i det nye regnskab som en medvirkende faktor for Claire Groups trods alt positive udvikling i det ellers økonomisk og forretningsmæssige svære år – et år, der for mange modevirksomheders vedkommende faktisk netop har betydet øget fokus på at igangsætte eller fremskynde den bæredygtig omstilling:

“Koncernen hviler på en stærk CSR-ånd, og det har i et udfordrende år vist sin styrke. Sammen med et stærkt sammenhold blandt koncernens væsentligste interessenter: kunder, leverandører og medarbejdere har det skabt et resultat og en læring, der yderligere styrker koncernen og troen på fremtiden,” som der videre står videre i ledelsesberetningen, hvor der afslutningsvist også noteres om fremtidsudsigterne:

“Koncernen har til trods for de fortsatte Covid-19-nedlukninger realiseret resultater i første kvartal af 2021, som overstiger det forventede, og har forventninger om et resultat for 2021, der – udover et Covid-19-præget 2020 – også overgår de opnåede resultater i foregående år. Der vil være fokus på fortsat CSR-udvikling, synergier og fælles udvikling af virksomhedens brandportefølje.”