Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Indland

Ny Pulse-rapport: Den bæredygtige udvikling har sagtnet farten

Dette års Pulse of the Fashion Industry-rapport viser fremgang. Men selvom 'Puls'-scoren igen i år er forbedret, går det stadig ikke hurtigt nok.
Dette års Pulse of the Fashion Industry-rapport viser fremgang. Men selvom 'Puls'-scoren igen i år er forbedret, går det stadig ikke hurtigt nok.

Copenhagen Fashion Summit nærmer sig med hastige skridt. Det betyder vanen tro, at Global Fashion Agenda, der står bag begivenheden, i samarbejde med Boston Consulting Group og Sustainable Apparel Coalition tager pulsen på modebranchens arbejde med bæredygtighed. Igen i år er konklusionen den samme: selvom det går fremad for modebranchens bæredygtighed, går det bare ikke hurtigt nok til at sætte en stopper for den skadelige indvirkning, som industrien har på klimaet, lyder den triste melding fra dette års Pulse of The Fashion Industry-rapport.

Med en stigning på 4 procentpoint, fra 38 sidste år til 42 i år, ligner det ellers, at branchen er i bedring målt på ‘Pulse’-skalaen, der går op til 100 og som refererer til det globale grundlag for bæredygtighed i ledelse, målsætninger og implementering.

Men sammenligner man med stigningen på 6 procentpoint sidste år, bliver det tydeligt, at udviklingskurven er knækket og at hastigheden er faldet.

Rapporten viser faktisk, at industrien som helhed fortsat vokser – vi producerer stadig for meget – og at den nuværende stigning i procentpoint derfor ikke vil være nok til at bremse den skadelige udvikling. Faktisk viser prognoser ifølge rapporten, at tøj- og skoindustrien vil vokse med 81 procent frem mod 2030 og på sin vej skabe et endnu dybere skel mellem branchens bæredygtige resultater og den generelle produktion, der er så skadelig for miljøet.

Fra sekundær til primær overvejelse

Ifølge en ny undersøgelse fra rapportens ene afsender, Boston Consulting Group, er forbrugernes bevidsthed omkring bæredygtighed og de sociale praksisser, der er forbundet med det overordnet set voksende. Faktisk har mere end en tredjedel af de adspurgte truffet valg baseret på mærkers bæredygtighed, forlyder det.

“Det er opmuntrende at se et skiftende momentum i forbrugernes holdning. Vores forbrugerundersøgelse viser, at bæredygtighed er ved at skifte fra at være en sekundær overvejelse til en primær faktor for det, man køber. Mere end en tredjedel af de deltagende forbrugere har allerede aktivt skiftet fra deres foretrukne modemærke til et andet, fordi det andet mærke har en positiv miljømæssig eller social profil,” fortæller Sebastien Boger, der er partner hos Boston Consulting Group.

Men det er stadig ikke den primære faktor for forbrugernes shoppingvalg endnu. Det er derfor i høj grad op til modebranchens firmaer at overbevise forbrugerne om værdien i at tage det bæredygtige valg. De må altså selv gå foran. Men også her er der udfordringer, fremgår det af rapporten. En del af årsagen til fremgang i den overordnede procentmæssige score er nemlig, at flere nye mærker er gået i gang med den bæredygtige omstilling – og det trækker op. Men omvendt er udviklingen for flere større firmaer aftaget, da de har ramt et loft for deres bæredygtige implementering og skalering, som jo skal følge med deres vækstmål. Dog forklarer rapporten, at der er sat flere tiltag i søen for at komme dette problem til livs, men at disse ikke er målbare endnu.

Omfattende samarbejde er vejen frem

Selvom rapporten fremviser nogle mørke fremtidsudsigter, hvis ikke der sker noget drastisk i branchen, så præsenterer den alligevel nogle løsningsforslag til at vende udviklingen. Den peger især på nye teknologier i produktionen, der kan mindske klimamæssige aftryk som en primær vej at gå. Altså nye teknologier, som kan skaleres op og skabe branchestandarder, vel at mærke. Men det kræver, at man samarbejder på tværs af regeringer og virksomheder – og at der bliver investeret i det. At der opstår en villighed til at skabe fælles løsninger og retningslinjer.

“Disse nye resultater understreger det presserende behov for, at hele branchen tager del i arbejdet for at den bæredygtige forandring kan tage fart. Om eksisterende løsninger kan skaleres, afhænger af lederskab fra modevirksomhederne, hvorimod andre ændringer vil kræve samarbejde mellem beslutningstagere og interessenter over hele værdikæden samt politikeres involvering,” siger Morten Lehmann, Chief Sustainability Officer hos Global Fashion Agenda, og opfordrer dermed til et bredt samarbejde alle interessenter imellem.

Copenhagen Fashion Summit 2019 løber af stablen den 15. og 16. maj 2019.