Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Bæredygtighed, Indland

Wood Wood forpligter sig yderligere til grøn udvikling

Sammen med 18 andre danske virksomheder, deltager de i innovationsprogrammet SDG Accelerator, der vil forene den politiske indsats og erhvervslivet i implementeringen af FN's 17 verdensmål.
Sammen med 18 andre danske virksomheder, deltager de i innovationsprogrammet SDG Accelerator, der vil forene den politiske indsats og erhvervslivet i implementeringen af FN's 17 verdensmål.

Wood Wood er hidtil gået relativt stille med dørene omkring sine bæredygtige ambitioner. Stifter Karl-Oskar Olsen fortalte så sent som i maj måned i et interview med Fashion Forum, at kommunikationen omkring bæredygtighed ofte blev ”søgt”, og at de derfor var påpasselige på det område. Ikke desto mindre har brandet store bæredygtige ambitioner. Det bliver understreget af Wood Woods bæredygtige underlinje, Double A, der blev etableret i 2017, og nu med deltagelsen i et nyt bæredygtigt udviklingsprogram for små og mellemstore virksomheder, der har til formål at skabe innovation gennem arbejdet med FNs 17 ambitiøse verdensmål.

Det nye innovationsprogram SDG Accelerator, som UNDP (FNs udviklingsprogram) og Industriens Fond står bag i samarbejde med Monitor Deloitte, skal inspirere til innovative løsninger på tværs af sektorer. Bæredygtigheden skal nemlig implementeres på både virksomhedsbasis, altså fra direktionsgangen og til de ansatte, men også i en en forretningsmæssig kontekst, der skal understrege både det miljømæssige og økonomiske potentiale, der ligger i arbejdet med den grønne udvikling. Det er på den baggrund, at Wood Wood, i øvrigt sammen med 18 andre danske virksomheder på tværs af sektorer, skal forsøge at skabe innovationer i det næste stykke tid.

“Hverken den private sektor eller FN kan udvikle de nødvendige løsninger til indfrielsen af verdensmålene alene. For at nå de ambitiøse mål må ressourcer og kompetencer fra forskellige sektorer bringes i spil. Vi skal udnytte vores respektive styrker til i partnerskaber på tværs af eksisterende sektorer at skabe konkrete løsninger og på den måde skabe fremdrift i omstillingen til en bæredygtig økonomi til gavn for os alle sammen. Virksomhederne i programmet er måske små og mellemstore, men vi tror på, at deres løsninger vil have potentiale til at skabe en bedre verden. Derfor er vi glade for, at Wood Wood er med på denne innovationsrejse sammen med os,” siger Camilla Brückner, direktør for UNDPs nordiske kontor, om baggrunden for initiativet. Thomas Hofman-Bang, der er administrerende direktør for den anden afsender, Industriens Fond, istemmer:

”Erhvervslivet er en vital medspiller inden for alle 17 verdensmål. Det er derfor afgørende, at det bredt anerkendes, at verdensmålene ikke kan realiseres ad politisk vej alene, men at den private sektor spiller en altafgørende rolle. SDG Accelerator skal vise, at der ikke er et modsætningsforhold mellem at drive forretning og at bidrage til en bedre verden. De to ting kan godt gå hånd i hånd.”

En kærkommen mulighed

For Wood Wood er deltagelsen i initiativet en kærkommen mulighed for at løfte sin byrde og tage ansvar for at komme i mål med de 17 verdensmål. Og samtidig nytænke måden hvorpå de driver virksomhed – forhåbentlig som inspiration for andre i branchen.

”De seneste år har global warming og klodens miljømæssige udfordringer været det centrale samtaleemne. FN’s 17 verdensmål er dog meget bredere og fokuserer på både miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer. Vi må alle erkende at vi kun kan forbedre forholdene og nå disse verdensmål hvis vi både som samfund, virksomhed og individer tager et ansvar. Vi må kigge indad og spørge os selv hvad vi kan gøre. Hos Wood Wood forpligtiger vi os til at tage ansvar for vores aktiviteter, både fra et personligt samt et forretningsmæssigt perspektiv. Vi ønsker med dette initiativ, sammen med SDG Accellerator, at kunne udvikle forretningsmodeller og aktiviteter der bidrager til verdenmålene og samtidig inspirerer andre til lignende initiativer,” slutter Per Gasseholm, CEO for Wood Wood.

Projektet initieres i dag den 27. februar 2019 med et åbningsarrangement, hvor Wood Wood og de 18 andre danske virksomheder, der er en del af projektet, deltager.