Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Bæredygtighed

Studerende udarbejder udkast til FN-resolution

Youth Fashion Summit gav i torsdags ordet til den næste generation i branchen, som har udarbejdet et udkast til verdens første bæredygtig mode-resolution til FN.
Youth Fashion Summit gav i torsdags ordet til den næste generation i branchen, som har udarbejdet et udkast til verdens første bæredygtig mode-resolution til FN.

Youth Fashion Summit, som er en del af Copenhagen Fashion Summit, et samarbejde mellem Global Fashion Agenda, ført an af Chief Learning Officer, Johan Arnø Kryger, og Copenhagen School of Design and Technology (KEA), i partnerskab med SWAROVSKI. Begivenheden har til formål at give ordet til fremtidens modeprofiler.

”Youth Fashion Summit er et fælles ønske om at give de kommende generationer inden for hele værdikæden, mulighed for at få deres stemme hørt omkring bæredygtig mode, og at gøre dem bedre i stand til at påvirke industrien. Vores erfaring gennem årene har vist, at der er en stor interesse fra mange forskellige aktører om at skabe en dialog med de unge, og her er Youth Fashion Summit en unik platform, som skaber et stort momentum blandt alle deltagere,” fortæller Helene Jeune og Tina Hjort, undervisere fra KEA og facilitatorer og projektudviklere på Youth Fashon Summit.

Verdens første FN-resolution til modebranchen
Under sidste års Youth Fashion Summit var 100 studerende fra 40 forskellige lande samlet, for at transformere FNs globale bæredygtighedsmål, kaldet Sustainable Development Goals, til syv konkrete krav til modebranchen.

Det er disse syv krav, som de samme 100 studerende i år blev inviteret tilbage for at videreudvikle til et konkret forslag til en FN-resolution, der skal få tøjindustrien til at tage aktion – en resolution, der er den allerførste af sin slags.

Og det er, ifølge administrerende direktør for FN Global Compact, Lise Kingo, både et modigt og tiltrængt træk:

”Vi har brug for politisk engagement i denne sag, men vi kan ikke placere vores fælles fremtid udelukkende i hænderne på de politiske ledere. Jeg er derfor meget glad for at se, at fremtidens generation også sætter krav og holder os op på opgaven. Der er 5000 dage tilbage inden vores Sustainable Development Goals skal være opfyldte, så alle gode handlinger gælder,” sagde hun til samlingen af studerende, da de på scenen havde fremlagt deres udkast til den nye FN-resolution.

Også Helene Jeune og Tina Hjort ser stort potentiale i at få de studerende til orde, ikke mindst for at sætte fokus på, at uddannelsesinstitutionerne ligeledes har et stort ansvar for at gøre fremtidens modebranche mere ansvarlig:

”Skolerne skal stå til ansvar ved at inddrage verdensmålene for bæredygtig udvikling og den bæredygtige tankegang i undervisningen og vise, hvor mangfoldigt der kan arbejdes med bæredygtighed i hele værdikæden. Det kan blandt gøres ved at skabe samarbejder på tværs med virksomheder og organisationer,” fortæller de to repræsentanter fra KEA.

Syv opfordringer til modebranchen
Det nye forslag, kaldet Sustainable Fashion Consumption and Production, blev udarbejdet med rådgivning fra ledende industriaktører, herunder H&M, Swarovski, Li & Fung, European Environment Agency og Greenpeace. Formålet med resolutionen er, ifølge de studerende selv, ”at opfordre alle interessenter i modebranchen til at gøre bæredygtighed til den primære norm for modeindustrien, ved at”:

  1. Samarbejde med non-profit organisationer og regeringsgrupper, for at mindske ulighed, afhjælpe fattigdom og sikre fødevaresikkerhed, med fremskridt inden år 2030.
  2. Etablere globale og lokale partnerskaber for at gøre verden til et mere retfærdigt, fair og fredeligt sted.
  3. Styrke relationen mellem producenter og forbrugere, via uddannelse og en ændring af måden at tænke mode på.
  4. Beskytte og genoprette vores naturlige kapital.
  5. Føre den globale bevarelse og adgang til ferskvand for alle inden 2025, gennem intensiveret forskning og investeringer i innovative teknologier.
  6. Opfylde kravene i Paris-aftalen og sikre, at 100% af den samlede energi, der anvendes i modeforsyningskæden, kommer fra vedvarende energi inden 2030.
  7. Investere i genbrugsteknologi og infrastruktur med det formål at overgå til den cirkulære tankegang og system i al modeproduktion.

Forslaget til den nye resolution vil blive overleveret til FN til efteråret i New York, hvor de studerende er blevet inviteret til at fremlægge deres udkast til det årlige FN-topmøde.