Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland, Økonomi

DK Company i overskud trods opkøb

Trods et begivenhedsrigt og opkøbsrigt år, kommer DK Company i land med et komfortabelt overskud for regnskabsåret 2013 til 2014.
Trods et begivenhedsrigt og opkøbsrigt år, kommer DK Company i land med et komfortabelt overskud for regnskabsåret 2013 til 2014.

Årets resultat før afskrivninger og finansielle poster (korrigeret EBITDA) for de fortsættende aktiviteter blev 122 millioner kroner mod et resultat for 2013 på 119 millioner kroner.

Årets resultat før afskrivninger og finansielle poster (korrigeret EBITDA) for de fortsættende aktiviteter blev 122 millioner kroner mod et resultat for 2013 på 119 millioner kroner.

Koncernen realiserede et resultat af primær drift (EBIT) på 88 millioner kroner mod et resultat af primær drift i 2013 på 108 millioner kroner.

Årets resultat af primær drift er påvirket negativt af udgiftsførelsen af 13 millioner kroner i overtagen ordrebeholdning i forbindelse med overtagelsen af InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury samt retailkonceptet Companys. Endvidere har faldet i den norske og svenske krone i 4. kvartal 2014 påvirket resultatet negativt.

Har købt to modekoncerner

DK Company A/S-koncernen har i 2014 haft et begivenhedsrigt år, hvor koncernen blandt andet har foretaget to strategiske akkvisitioner af modekoncerner.

De mange tiltag, der er gennemført i 2014, har ikke fuld effekt i regnskabsåret, da de dels er gennemført i løbet af året, dels i noget omfang har medført engangsomkostninger i forbindelse med etablering. Den fulde effekt af tiltagene forventes realiseret i løbet af 2015, men vil først have fuld påvirkning på et helt regnskabsår i 2016.

Koncernen realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på 1.784 millioner kroner mod en omsætning sidste år på 1.433 millioner kroner Stigningen i omsætningen kommer for den altovervejende del fra opkøbet af InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury samt retailkonceptet Companys.

Følger strategien om at styrke detailledet

Som led i DK Company A/S-koncernens strategi om styrkelse af retailkoncepter har DK Company A/S i januar 2014 erhvervet de resterende 12,5 procent af aktierne i DKC Retail Norway AS, således DK Company A/S herefter ejer 100 procent af aktierne i moderselskabet for koncernens retailaktiviteter i Norge.

I marts 2014 kunne DK Company A/S offentliggøre opkøbet af The Original Group koncernen fra IC Group A/S med overtagelsesdato den 30. juni 2014. Ved denne akkvisition tilknyttede koncernen varemærkerne InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury, der er med til at styrke koncernen i mid-market-segmentet, særligt i de skandinaviske lande. Med akkvisitionen fulgte endvidere butikskonceptet Companys, der har suppleret og styrket de eksisterende retailkoncepter i koncernen.

Lukkede tre mindre mærker

Som en konsekvens af koncernens strategi om akkvisition af større brands blev der i forbindelse med akkvisitionen af InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury, besluttet at tilpasse porteføljen gennem nedlukning af tre mindre brands: Sorbet, Occupied og Blue Willi’s. Disse brands er alle lukket ned med udgangen af 2014.

Kapitaludvidelse og bestyrelsesplads

DK Company A/S har i juni 2014, som følge af akkvisitionen af The Original Group koncernen, gennemført en kapitaludvidelse med nominelt 6.882.639 kroner ved udstedelse af 203.628.379 nye aktier til kurs 0,84 svarende til 171 millioner kroner. Aktierne er udstedt til IC Group A/S, der herefter ejer 10,11 procent af DK Company A/S’ samlede aktiekapital på nom. 68.077.539.

I forbindelse med indtrædelse i ejerkredsen har IC Group A/S opnået ret til at udpege et medlem i bestyrelsen. DK Company A/S har dermed fået et nyt bestyrelsesmedlem, der besidder en god indsigt i branchen og derigennem forventes at kunne bidrage positivt til yderligere værdiskabelse for koncernen.

LÆS OGSÅ: “DK Company køber Bon’A Parte”

Ved udgangen af december 2014 har DK Company A/S gennemført akkvisitionen af Bon’A Parte A/S-koncernen, som overtages efter flere år med underskud. DK Company anser det som en turnaround-case med stort potentiale. Gennem akkvisitionen har koncernen fået tilføjet en veletableret e-handels- og postordrevirksomhed med datterselskaber i fem europæiske lande.

Koncernen ser akkvisitionen som en strategisk mulighed inden for e-handel, hvor koncernen har mulighed for at udvide Bon’A Parte-koncernens eksisterende e-handelsplatform til at omfatte flere af DK Company-koncernens øvrige brands, og dermed danner akkvisitionen grundlaget for koncernens fremtidige ekspansion inden for e-handel.

Du kan læse hele regnskabsmeddelelsen ved at trykke HER.