Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Rains-kapring endelig forbi

De tre ejere i Rains har aldrig været i tvivl om, hvordan sagen om, hvem, der ejer Rains, ville ende. Men de er tilfredse med, at der nu efter måneders juridisk tovtrækkeri er styr på ejerforholdene i virksomheden.
De tre ejere i Rains har aldrig været i tvivl om, hvordan sagen om, hvem, der ejer Rains, ville ende. Men de er tilfredse med, at der nu efter måneders juridisk tovtrækkeri er styr på ejerforholdene i virksomheden.

“Grundlæggende har vi aldrig været i tvivl om, hvordan det ville ende. Men det, vi har været i tvivl om, hvor mange ressourcer, det ville koste os. Det er klart, det har vi haft en del bekymringer omkring,” siger administrerende direktør Daniel Brix Hesselager til FashionForum.

I perioden, hvor Rains har været ‘kapret’, har virksomheden rent formelt ikke en gang kunne oprette så meget som et telefonabonnement. Det har dog ikke påvirket selve forretningsflowet på grund af fuld tillid til driftssledelsen hos leverandører og samarbejdspartnere.

“Alle, der har været involveret i den her sag, har kunne se helt tydeligt, at det har været en chikanøs omregeristrering, der ikke var gældende. Men havde vi for eksempel skulle skaffe ekstra finansiering i banken, hvilket ikke er unormalt for en vækstvirksomhed, så kunne det have haft fatale konsekvenser. Leverandører kunne jo godt have sagt, vi ikke var den tegnsingsberettigede ledelse og at vi derfor ikke kunne anerkendes som driftsledelse. Heldigvis er det ikke sket,” fortsætter han.

Absurd proces

Den 28. april 2014 lød startskuddet til en proces, der – selv om den lød enkel – skulle vise sig at blive decideret absurd: Der var fire ejere af Rains, som hver havde en fjerdedel af anparterne. De tre af partnerne ønskede at købe den fjerde part ud.

Men det kom ikke til at ske.

I stedet postulerede fjerdemanden, at der havde været afholdt en generalforsamling, hvor han havde overtaget tegningsretten til virksomheden. Og det fik han registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter de tre øvrige ejere, herunder den administrerende direktør, ikke længere havde råderet over virksomheden – den var så at sige ”kapret”. Det skriver Textuelt.

LÆS OGSÅ: “Rains: Pop-up-butik i Paris gav pote”

“Vi sidder 12 mennesker i et storrumslokale, hvor fjerdemanden dukkede op og sagde, at nu var Rains hans og at han havde en registrering for Virk.dk, der viste det. Han ville have nøglerne,” fortæller Daniel Brix Hesselager.

Efter otte måneder, en række retslige møder og uendeligt mange brugte advokattimer har Rains nu fået rettens ord for, at de tre ejere også på papiret ejer deres selskab igen.

“Voldgiftrettens dommere tilkendegav, at generalforsamlingen den 28. april 2014 var en retslig nullitet – det vil sige ikke retsligt gældende. Dermed har vi rettens ord for, at Rains i realiteten aldrig har været overdraget og at de foretagne registreringer har været uden retsvirkning,” siger administrerende direktør Daniel Brix Hesselager til Textuelt.