Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Fashion Law: Uskyldig markedsføring eller spam - hvor går grænsen?

Hvis du dømmes for at spamme med dit nyhedsbrev, er bøden aldrig mindre end 10.000 kr. - og ofte enddog meget større. Bliv klogere på reglerne her.
Hvis du dømmes for at spamme med dit nyhedsbrev, er bøden aldrig mindre end 10.000 kr. - og ofte enddog meget større. Bliv klogere på reglerne her.

<img class="alignleft" alt="OSXDaily 2013-10-03 kl. 12.52.04″ src=”https://fashionforum.dk/wp-content/uploads/2013/10/OSXDaily-2013-10-03-kl.-12.52.04.jpg” width=”102″ height=”61″ />Advokat hos Aumento Christina Wiesner blogger på FashionForum med fokus på mode og jura. Blogindlæggene er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdninger. Læs mere om Aumento – og følg også Christina Wiesner på hendes blog FashionLaw.dk.

“Gavekode på 100 kr. til dig! Du modtager denne mail, da det efterhånden er lang tid siden, at du har shoppet hos os. Derfor får du en værdikode på 100 DKK, som du kan shoppe for.”

Dette budskab sendte SmartGuy ud til forbrugere pr. mail i forbindelse med nogle kampagner i 2013. Nu har Forbrugerombudsmanden politianmeldt SmartGuy. Baggrunden for politianmeldelsen er, at SmartGuy, efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, har overtrådt markedsføringslovens forbud mod spam ved at udsende mails til forbrugere, der ikke har givet samtykke til markedsføringen eller direkte frabedt sig den.

Men hvad gælder egentligt ved elektronisk markedsføring til forbrugere? Det ser vi nærmere på her.

Samtykke

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 1 er det ulovligt at sende reklamer til forbrugere ved hjælp af elektronisk post (e-mail, SMS, MMS mv.), hvis ikke forbrugerne har samtykket til at modtage reklamen. Man må heller ikke sende reklamer til forbrugere, der har trukket deres samtykke tilbage.

Ved indhentelsen af samtykket skal det fremgå, hvilken kommunikationsform der meddeles samtykke til (e-mail, alm. brev mv.) og hvilke typer reklamer forbrugeren vil modtage som følge af samtykket.

Samtykket skal være frivilligt. Det kan med andre ord ikke stilles som en betingelse for indgåelse af en aftale, at forbrugeren accepterer at modtage markedsføring via elektronisk post.

Det skal være gratis og nemt for forbrugeren at trække sit samtykke til at modtage reklame tilbage, eller sige nej tak til reklamer fra den erhvervsdrivende.

Reklamer skal opfattes meget bredt og alt fra markedsføring af konkrete varer, til general branding, konkurrencer, nyhedsbreve og markedsundersøgelser omfattes af bestemmelsen.

Undtagelser til samtykke

Det er i visse tilfælde lovligt at udsende reklamer via elektronisk post (e-mail, sms, mms mv.) uden at forbrugeren på forhånd har givet et aktivt samtykke. Der gælder dog en række betingelser.

Det er en betingelse for anvendelsen af undtagelsen, at forbrugeren har afgivet e-mailadressen eller mobiltelefonnummeret i forbindelse med køb af en vare eller tjenesteydelse. Adresser afgivet i forbindelse med modtagelse af en gratis gave, gratis rådgivning, deltagelse i konkurrencer eller lignende kan ikke danne grundlag for markedsføring via elektronisk post i medfør af undtagelsesbestemmelsen.

Det er en betingelse, at mailadressen eller telefonnummeret er modtaget fra forbrugeren selv. Man kan derfor ikke bruge adresser opsamlet fra en “tip-en-ven-funktion” på sin hjemmeside.

Forbrugeren skal i forbindelse med købet klart og utvetydigt bliver oplyst om, at mailadressen eller telefonnummeret vil kunne blive benyttet til markedsføring.

Forbrugeren skal have nem og tydelig mulighed for at sige “nej tak” til markedsføringen.

Siger forbrugeren ikke ”nej tak” til markedsføring i første omgang, skal forbrugeren på en let og gebyrfri måde kunne frabede sig markedsføringen fremover. Udsendes reklamerne via e-mail, bør der være mulighed for at melde fra ved hjælp af et link i hver enkelt e-mail. Ved SMS bør der være mulighed for at melde fra via SMS samt via hjemmesiden.

Det er kun tilladt at udsende markedsføring efter undtagelsesreglen, når der er tale om tilsvarende produkter eller tjenesteydelser. Har kunden f.eks. købt et par bukser, kan der reklames for andet tøj. Har kunden købt sko, kan der reklameres for andet fodtøj, men ikke for tøj.

Sanktioner

Straffen for overtrædelse af markedsføringslovens § 6 er bøde (medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning). Bødens størrelse afhænger bl.a. af antallet af overtrædelser, f.eks. antallet af mails afsendt uden forbrugernes samtykke.

Om bødens størrelse har Forbrugerombudsmanden udarbejdet følgende beregningsmodel, som i det store hele stemmer overens med retspraksis på området:

For op til 100 overtrædelser skal der betales en minimumsbøde på 10.000 kr. For over 100 overtrædelser skal der betales en bøde på 100 kr. for hver overtrædelse. Det betyder, at en udsendelse af 1.400 mails i strid med markedsføringsloven, vil medføre en bøde på omkring kr. 140.000. Det er altså ikke småpenge, der er tale om, så det er ganske smart at holde styr på sine mailinglister.