Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Opdateret: Ecco modtager eksportpris i Kina

Hvert andet sekund bliver der solgt et par Ecco sko et eller andet sted i verden - og et stigende antal af disse par ryger over disken i Kina.
Hvert andet sekund bliver der solgt et par Ecco sko et eller andet sted i verden - og et stigende antal af disse par ryger over disken i Kina.

Ecco modtog i dag Eksportforeningens Diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje i forbindelse med en Grundlovsfejring på den danske ambassade i Beijing. Hæde-ren blev overrakt af den danske ambassadør i Kina, Friis Arne Petersen.

”Det er en stor fornøjelse for den danske regering og jeg at overrække denne hæder til Ecco. Halvdelen af verdens sko bliver produceret i Kina, og derfor er det intet mindre end imponerende at Ecco har sat et så tydeligt fodaftryk på det ki-nesiske marked og skoindustri”, siger Friis Arne Pedersen i en pressemeddelelse.

Eksplosiv vækst
På under ti år er Ecco vokset eksplosivt i Kina: fra en enkelt butik til en retail-kæde med 625 butikker i 180 byer spredt over hele landet. Virksomheden fra Bredebro anser derfor i dag Kina som et af sine hjemmemarkeder, idet Ecco nu også har en betydelig produktion af læder og sko i Xiamen, oplyser brandet i en pressemed-delelse.

I dag arbejder hver femte Ecco-medarbejder – over 4.000 ansatte – i Kina. Her-udover er yderligere op mod 2.500 beskæftigede i butiksnettet hos Ecco’s partne-re og distributører.

Salg vil fortsat stige
”Det kinesiske marked er vokset fantastisk stærkt siden 2006 og bidrager nu med næsten 10 % af vores totale omsætning. Vores bedste skøn indikerer, at Ecco’s salg i Kina snart vil passere 1 milliard danske kroner,” siger viceadministrerende di-rektør for Ecco, Michael Hauge Sørensen, der peger på fremtidig vækst på mar-kedet.

”Selv med en knap så stejl økonomisk vækst i Kina, vil ECCO fortsat vokse kraftigt i de kommende år. Vi forventer, at Kina snart vil overhale USA som vores største en-keltmarked,” lyder det fra den viceadministrerende direktør.

Ecco er i dag den eneste større skovirksomhed i verden, der selv ejer og driver alle led i produktionen fra skind til sko. Med 20.000 medarbejdere i 90 lande har Ecco i de senere år oplevet betydelig vækst, som også afspejles i solide økonomiske re-sultater. I 2011 steg omsætningen med 16 pct. til 7,1 mia. kr. med et overskud før skat på 904 mio. kr. .

Hædersprisen Eksportforeningens Diplom og HKH Prins Henriks Æresmedalje tilde-les personer eller virksomheder med hjemsted i udlandet – herunder danske virk-somheders datterselskaber.

Hædersprisen forvaltes af en komite bestående af HKH Prins Henrik, fire repræsen-tanter udpeget af Eksportforeningens forretningsudvalg og en repræsentant fra Udenrigsministeriet.

Med æren følger en medalje, et diplom og retten til at bruge Kongehusets logo og navn.