Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Design Incubator: Vi er klar til anden omgang

Projektet er afsluttet og evalueret, og det er med stor tilfredshed, at man ser tilbage - og frem.
Projektet er afsluttet og evalueret, og det er med stor tilfredshed, at man ser tilbage - og frem.

Vækstforløbet Design Incubator, et forløb søsat i regi af Modezonen, Kopenhagen Fur og Dansk Erhverv, har nået sin afslutning.

De fem udvalgte virksomheder – Barbara ì Gongini, Stine Goya, Jewlscph, Ole Yde og Soulland – har evalueret forløbet, der blandt andet har budt på mentorordninger, international eksperthjælp og en inspirationstur til London. Og Kristine Sele Reinhard, projektholder på Design Incubator, ser tilbage på pilotprojektet med tilfredshed:
 
”Helt overordnet synes jeg, forløbet har været en stor succes. Vi startede ud den 15. juni 2011 med fem fantastisk dygtige virksomheder, der alle manglede det nødvendige overblik og værktøjer til at opfylde deres internationale potentiale," siger hun og fortsætter:

"Og vi rundede af blot seks måneder senere den 15. december 2011 med fem fuldt fokuserede virksomheder, der i dag alle har en plan for fremtiden for, hvordan de skal nå deres klart definerede mål."

Hun forklarer, at et af formålene med at lave et testforløb, som Design Incubator, var at lave et så skræddersyet forløb som muligt til virksomhederne.

"Det betød, at det langt henad vejen var op til virksomhederne at tilrettelægge den mentor- og eksperthjælp vi tilbød dem.”

Kristine Sele Reinhard har været med til at parre virksomhederne med de specielt udvalgte mentorer, og siger: 
 
”At virksomhederne selv har kunnet skræddersy deres forløb med mentoren har fungeret rigtig godt – det stiller krav til virksomheden om at kigge indad og fokusere på det vigtigste. Mentoren er for mange blevet en fremtidig sparringspartner, er indtrådt i bestyrelsen eller har givet flere mentortimer end planlagt. At der kommer en erfaren person udefra, der har det store helikopterblik, er guld værd."

Det interne netværk
Ikke alle ting har dog været tilpasset den enkelte virksomhed. De internationale eksperter og den fælles tur til London handlede om at få inspiration, se nogle fremtidige pejlemærker og få netværket på internationalt plan.
 
Og netværksdelen viser sig vigtig, også for modevirksomhederne i evalueringen. Her har de nemlig peget på, at mere netværken virksomhederne i mellem, kunne være gavnligt og give en synergi-effekt. Men som Kristine Sele Reinhard siger:
 
”Vi valgte med vilje ikke at lave lange master classes, som ellers kunne have været det sted, man naturligt netværker, og det der har kendetegnet tidligere kompetenceudviklingsforløb. De kan nemt blive enormt tidskrævende. Men man kan altså lære meget af hinanden, så noget af det der skal med videre er absolut, at gruppen i højere grad skal dele viden og netværk.”
 
Fremtiden for Design Incubator
Fordi Design Incubator har været støttet med offentlige midler, har det aldrig været meningen, at man bare skulle fortsætte med en kopi af konceptet bagefter – det må man nemlig ikke. Derfor har Kristine Sele Reinhard et par gode bud på, hvad der kunne laves om til den – forhåbentligt – kommende omgang Design Incubator 2.
 
”Virksomhederne havde et springboardforløb hos Connect Denmark, der er med til at forberede dem på investorer og optimere deres forretningsplan. Normalt bliver virksomheder screenet, men det gjorde de ikke med Design Incubator, så det var kun to virksomheder der deltog i pre-springboardet d. 6. december,” fortæller hun.

Og det kunne man godt ændre på til næste gang:

”Fremadrettet kunne man tage højde for, at virksomhederne skal være på et stadie, hvor de skal kunne indgå i et springboard. At få nogle uden for branchen til at se på ens brand med investerings- og forretningsudviklingsøjne, er virkelig værdifuldt. De to virksomheder, der deltog hos Connect Denmark, er klædt virkelig godt på,” siger Kristine Sele Reinhard.
 
Hvad fremtiden for Design Incubator bringer er endnu usikkert. Anden omgang af konceptet er stadig i ansøgningsfasen, men det er ambitionen at få Design Incubator 2 op at køre i et bredere designfelt.
 
”Nu har vi testet en række elementer, og dem vil vi gerne teste mere bredt på flere designgrene. Det kunne give en synergi og en masse gode partnere. Og så kigger vi på at udvide mentor-ordningen, så det udvides til at være mentorvirksomheder i stedet for enkelte personer, der kan tilbyde en form for praktik fx,” påpeger hun og fortsætter:
 
”De store, etablerede virksomheder har maskineriet og mange forskellige afdelinger, hvad end man skal lære noget om sourcing eller marketing. Så vi arbejder absolut videre på et næste projekt. For virksomhederne har været glade og har rykket sig. Jeg synes, det har været meget sigende, at der ikke har været et eneste afbud til de ting, vi har arrangeret for de fem virksomheder,” afslutter Kristine Sele Reinhard.

Billeder: Soulland SS12