Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Medarbejdersamtalen: Skab øget effektivitet ganske gratis

Så er det bare om at komme i sving! Året går så småt på hæld, snart tager juletravlheden over, og inden vi skriver 2012, bør du som chef nå at holde årets medarbejderudviklingssamtaler.
Så er det bare om at komme i sving! Året går så småt på hæld, snart tager juletravlheden over, og inden vi skriver 2012, bør du som chef nå at holde årets medarbejderudviklingssamtaler.

Så er det bare om at komme i sving! Året går så småt på hæld, snart tager juletravlheden over, og inden vi skriver 2012, bør du som chef nå at holde årets medarbejderudviklingssamtaler.

For selvom det kun er i statslige og kommunale virksomheder, at en årlig samtale mellem leder og medarbejder er obligatorisk, er der ikke desto mindre god fidus i at sætte en halv time af med hver af dine fastansatte:
 

”Chef-medarbejdersamtalen er et af de gratis værktøjer, du som chef kan tage i brug for at øge resultaterne fra dine medarbejdere. Formålet er at få en status på, hvordan medarbejderen fungerer i jobbet, og hvilke udviklingsområder medarbejderen har,” fortæller Caroline Jorck, der er selvstændig konsulent med speciale inden for HR, til FashionForum.dk. 

Hun peger på, at det især handler om medarbejderens trivsel og udvikling – men også om at anerkende indsatsen.

”I skal udveksle synspunkter og informationer, som kan berige begge parter. Der er ikke mange chefer i dag, der giver deres medarbejdere 45 minutter af deres fulde tilstedeværelse på en gang – det gør du under denne type samtale. Så sæt dig ned og lyt.” 

Caroline Jorck understreger, at det vigtigst er, at chefen forud for samtalen sætter sig godt ind i medarbejderens nuværende trivsel og udviklingspotentiale, dernæst gælder det om at se fremad og definere, hvad det er, du som leder gerne vil opnå med medarbejderen – både nu og på sigt – og ellers gælder det bare om at lytte: 

”På ligeværdig vis skal du som chef forholde dig aktivt ved at vise interesse, være tilstedeværende, udvise nærvær og give anerkendelse. Én af forudsætningerne for dig som chef og for en god samtale er din indstilling. Du skal være åben, positiv, stille relevante spørgsmål og lytte, lytte og lytte,” siger hun.

Og der er masser, der taler for at tage sig tid til sine medarbejdersamtaler. Undersøgelser viser nemlig ifølge Caroline Jorck, at 80 pct. af virksomhedernes medarbejdere oplever, at samtalerne har en positiv effekt på både tilfredshed og motivation – især hvis samtalen (og det efterfølgende arbejde) gribes rigtigt an.

”Forudsætningen for et godt resultat er en åben erklæring om dine og medarbejderens forventninger til samtalen og efterdialogen om, hvorvidt det gjorde en forskel. Det er dit ansvar som leder.”

Caroline Jorcks forslag til MUS-samtalen
En medarbejdersamtale bør ifølge Caroline Jorck indeholde både chefens og medarbejderens egen evaluering såvel som en plan for den videre udvikling, og rent indholdsmæssigt bør samtalen komme ind på følgende områder: 
 
– Samarbejde
– Faglig tilgang til arbejdet
– Social tilgang til arbejdet
– Medarbejderens resultater
– Medarbejderens energi
– Medarbejderens videre udvikling
 
Caroline Jorck er HR-Partner i HRsupport, som hjælper virksomheder og ledere med at etablere HR-administration, udvikle den ledelse og strategi, der vil tiltrække og fastholde det nødvendige talent, og sikre kundernes efterspørgsel. Se mere på www.hrsupport.dk