Seneste
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Ny CSR-chef hos IC Companys: Det er et moving target

Morten Lehmann skal sikre, at virksomhedsansvar integreres i alle dele af IC Companys, og at alle har en fælles forståelse for emnet.
Morten Lehmann skal sikre, at virksomhedsansvar integreres i alle dele af IC Companys, og at alle har en fælles forståelse for emnet.

"People. Planet. Profit" står der på en tavle på den nyansatte Corporate CSR-manager i IC Companys, Morten Lehmanns, kontor. Som en reminder. Et princip. Et mantra.

Morten Lehmann blev ansat i koncernen i sommeren 2011. Midt i perioden med overskrifter om kemi og kræftfremkaldende stoffer i dansk mode. Også IC Companys havde fundet farlige kemikalier i deres tøj, og der blev talt om tillidskrise og dårlig etik. Det var her, hans arbejde startede, selvom kommunikationschef Thomas Rohold pointerer, at ansættelsen skete i foråret som følge af en strategisk beslutning – og altså før kemikaliesagerne rullede.

”Det er ikke meningen, at IC Companys skal brande sig som sådan på CSR. IC Companys er først og fremmest en udvikler af brands, og det betyder, at vi skal skabe de rigtige rammer, retningslinjer og værktøjer for vores brands – kridte spillebanen op så at sige," siger Thomas Rohold, kommunikationschef i IC Companys, til FashionForum.dk og fortsætter:

"Og herfra er det mærkerne selv, der har ansvaret for at skabe resultaterne. Derfor gælder det for os om, at få ansat de rigtige personer til at sætte de retningslinjer, vi som koncern skal være kendt for,” siger han og giver bolden videre til Morten Lehmann: 

’People, Planet & Profit’
”Min overordnede rolle er at sikre på koncernniveau, at CSR bliver integreret i de relevante afdelinger lige fra design til HR, logistik, legal og Global Supply. Jeg skal sikre, at vi har tjek på vores compliance ift. ’People, Planet & Profit’, og at vi prioriterer vores indsats der, hvor vi kan gøre den største forskel,” siger han. 

”Derudover skal jeg ud og inspirere vores brands til at arbejde strategisk med CSR, så de i forhold til deres brand-DNA og -kompetencer udvikler deres egne CSR-profiler, og herfra supporterer jeg dem i faciliteringen og implementeringen,” siger han.

Hos nogle af de i alt 11 brands under IC Companys vil CSR-fokusset primært ligge i deres supply-chain, hvor det hos andre også kan have en brandingdimension. Et brand som fx Jackpot har længe haft fokus på bæredygtighed – især i forhold til udviklingen af materialer, og de er på det område en frontløber.

Globale standarder
På det overordnede plan er koncernen i proces omkring udviklingen af en CSR-strategi og herunder den organisatoriske forankring, fortæller Morten Lehmann, og fortsætter: 

”Et af de områder hvor vi er nået langt, er bl.a. i forhold til leverandørstyring, hvor vi gør et stort stykke arbejde,” fortsætter han og peger på IC Companys’ medlemskab af og aktive deltagelse i BSCI (Business Social Compliance Initiative) – et initiativ, der skal sikre bedre og transparente arbejdsforhold ud fra en fælles ’code of conduct’.

”BSCI hjælper os med at sætte globale standarder for vores retningslinjer og samtidig bruger vi det som et redskab til at gå i dialog med vores leverandører,” siger Morten Lehmann og fortsætter:

CSR er et moving target
"En af udfordringerne men også noget af det, der gør det til et spændende arbejde, er, at CSR er et moving target i forhold til, hvad det skal rumme og den lovgivning, der er. Samtidig er forventningerne fra journalister og offentligheden generelt meget høje. Så her er det også min opgave at gøre opmærksom på de principper, vi arbejder efter, vores mål og prioriteringer, etc.,” siger Morten Lehmann og fortsætter:

”Vi rådgiver koncernen og vores brands og vores leverandører, så de er opmærksomme på anti-korruptionslovgivning, overholdelse af menneskerettighederne, kemikalielovgivninger, mv. Det er vigtigt, at vi har den samme forståelse for, hvad CSR er, og hvor det er mest væsentligt, at vi sætter ind, og at der er én spilleplade for alle brands.”

Thomas Rohold supplerer i forhold til Morten Lehmanns rolle i koncernen:

Virksomhedsansvar giver stabilitet
”Det er vigtigt for os at have Morten i virksomheden til at fortælle os, hvor vi sætter bedst ind qua det produkt, vi arbejder med. Vi kan fx rykke mere ved at fokusere på et uddannelsesprojekt i tekstilindustrien i Bangladesh frem for fx diverse sponsorater, som ikke er linket til vores kerneforretning eller udfordringer," siger han og fortsætter:

"Vi skal lære at lave best practice og sørge for, at de erfaringer flyder på tværs af brands. Der en masse processer og læring, hvor de enkelte brands ikke behøver at starte forfra.”

Morten Lehmann slutter:

”Vi tror på, at partnerskaber og uddannelse er vejen frem og derudover tror vi også på businesscasen i dette her. Vi tror på, at strategisk CSR fører til en bedre stabilitet i virksomheden og vil være profitabelt for os.”