Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Stadig intet EU-krav om mærkning med oprindelsesland

EU-Parlamentet nåede ikke til enighed med Rådet om obligatorisk mærkning af tøj med lande-info.
EU-Parlamentet nåede ikke til enighed med Rådet om obligatorisk mærkning af tøj med lande-info.

Parlamentet godkender nye regler for tekstilmærkning

EU-Parlamentet godkendte onsdag en ny aftale om mærkning af tøj og tekstilprodukter. De nye regler skal primært sikre, at nye fibre og innovative produkter kan komme hurtigere på markedet, men undervejs i forhandlingsforløbet lykkedes det ifølge EU’s pressetjeneste også at opnå ‘væsentlige indrømmelser’ fra medlemslandene om mærkning af brug af pels (læs mere her) samt en undersøgelse af mulighederne for at indføre obligatorisk mærkning med oprindelsesland i alle beklædningsstykker.

"Made in"-mærkning
Parlamentet havde ønsket at gøre mærkning af oprindelsesland obligatorisk for tekstilvarer importeret fra lande uden for EU, men forslaget viste sig at være særdeles kontroversielt for nogle medlemslande, og selvom EU-Parlamentet ifølge pressetjenesten pressede på for at gennemføre forslaget, ville Rådet ikke acceptere det.

Som et kompromis accepterede Rådet at bede EU-Kommissionen om at fremlægge en rapport den 30. september 2013, der undersøger mulighederne for at indføre en mærkningsordning for oprindelsesland for at give "forbrugerne præcise oplysninger om oprindelseslandet og yderligere oplysninger, der sikrer fuld sporbarhed af tekstilvarerne". Rapporten kan være ledsaget af et lovforslag.

Mulige nye mærkningskrav og ny teknologi
EU-Kommissionens rapport skal videre vurdere mulighederne for at harmonisere mærkningen af plejeanvisninger, der i øjeblikket er frivillig, standardiserede størrelsesangivelser for tøj og sko inden for EU, samt angivelse af allergifremkaldende stoffer.

Parlamentet understreger også behovet for at vurdere, hvordan nye teknologier, som fx chips eller radiobølger, i fremtiden vil kunne anvendes i stedet for traditionelle tøjmærker til at give information til forbrugerne.