Skrædderlauget, Buntmagerlauget, Guldsmedelauget og Frisørlauget inviterer til Laugenes årlige opvisning.